dinsdag 20 januari 2015

E-books een succes in bibliotheken? De cijfers

Er zijn nog geen cijfers over de fysieke uitleningen over 2014 van de bibliotheken, maar we kunnen wel een beetje doorrekenen.

Volgens CBS (bron) waren dit de uitleningen (x 1000) over de afgelopen jaren:

2011 100.025
2012 92.332
2013 84.397
(?) 2014 76.000


Ik ga er maar vanuit dat er in 2014 76 miljoen uitleningen zijn geweest. Elk jaar 8 miljoen minder de afgelopen jaren.

Volgens de gegevens van Nu.nl (bron) zijn dit de uitleningen van de e-books geweest:

Q1 119.708
Q2 132.061
Q3 240.501
Q4 334.287
2014 826.557

Kom je op een percentage van 1,07% uit qua digitale uitleningen t.o.v. het totaal aantal uitleningen (fysiek en digitaal) over 2014. Dit is nog onder voorbehoud van de echte cijfers die pas veel later komen in 2015. Het kan later dit jaar nog meer of minder worden.

Of het een succes is in de bibliotheken valt nog niet te zeggen. E-books worden digitaal beter verkocht (5%) dan uitgeleend. We zullen zien hoe het na Q1 van 2015 gaat.

Update:
Wat Frank Huysmans terecht opmerkte is dat de uitleencijfers van de Vakantiebieb niet meegenomen zijn. Volgens BNL (bron) zijn er 1,5 miljoen e-books uitgeleend. Dat maakt het totaal aan uitgeleende e-books op 2.326.557. Totaal aantal uitleningen over 2014 is dan
78.326.557.

Nieuw rekensommetje: Dan komen we op 2,97% digitale uitleningen t.o.v. totaal aantal uitleningen.