dinsdag 11 juni 2013

Overwinteren zonder innovatie

Ik heb altijd geleerd dat je in donkere tijden juist heel goed kunt innoveren. Juist dan moet je bezig met nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe instellingen (van mensen en organisaties).

In bibliotheekland mis ik dat nu toch wel echt. Ja, we krijgen de 'innovatie' retail, waarmee we boeken op een andere wijze plaatsen in de bibliotheek zelf.

Maar voor mijn gevoel is de echte innovatie juist buiten de bakstenen gebouwen van de bibliotheken te vinden.

De afgelopen weken heb ik meerdere initiatieven onder de aandacht gebracht, waarmee bibliotheken juist naar buiten treden. Naar de mensen toe, daar waar de mensen zich bevinden.

Het valt nu pas op dat er twee initiatieven komen uit Seattle. De bibliotheek ontworpen door Rem Koolhaas.

Allereerst het wereldrecord Book Domino.En deze week komt Seattle weer in het nieuws met hun "Books on Bikes" actie. Met een fietskarretje vol boeken gaan twee bibliothecarissen naar evenementen om boeken uit te lenen en vooral ook om nieuwe leden te werven.
Al eerder kwamen de New Yorkse bibliotheken NYPL, Queens Public Library en de Brooklyn Public Library in het nieuws met hun "Library Lawn". Een openlucht bibliotheek waar je niet alleen kunt lezen op Governor's Island, maar waar je ook educatieve activiteiten kunt volgen.


Dit zijn slechts drie voorbeelden waarmee bibliotheken innoveren. Maar wel erg leuke innovaties, die uiteraard nog geëvalueerd moeten worden. Desondanks is men bezig met nieuwe ontwikkelingen.

In tegenstelling tot de Nederlandse bibliotheken. We klampen ons vast aan de leden die we nog hebben en proberen die te behouden. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Daar is niks mis mee, maar het laat wel zien dat we als bibliotheek toch stil blijven staan.

Innoveren lijkt op de lange baan geschoven te worden. En als we innoveren doen we dat juist zo gesloten mogelijk, zonder dat je kennis deelt met andere bibliotheekorganisaties in Nederland.

Er zijn genoeg middelen tegenwoordig om kennis (en macht) te delen binnen de Nederlandse bibliotheekwereld. Voor mijn gevoel werkt het juist averechts en kruipen we allemaal in onze eigen plekjes. Wachtend op wat er komen gaat.

Echter zo werkt het nu niet. Ga uit van de kracht van elkaar. Van elkaars positieve en ook negatieve kanten, versterk die samen tot één groot doel: Een nog betere bibliotheek, die mee gaat met de innovaties die anderen ons toereiken.

Natuurlijk kost het geld en inspanning van de medewerkers, maar dat is juist nu nodig. Niet als de 'crisis' voorbij is, maar juist nu.

En je hoop vastpinnen op een bibliotheekwet is ook niet verstandig. Er moet juist zonder kaders gedacht worden. Kaders kunnen je alleen maar inperken in de bewegingsvrijheid die je hebt als bibliotheek.

Dus kom uit de winterslaap en maak er wat moois van met z'n allen.