zaterdag 16 maart 2013

De tent uitvechten

Het artikel in Vrij Nederland over de tegenstellingen in bibliotheekland is een goede weergave hoe het nu is. Er heerst een sfeer van pro-retail tegen anti-retail, pro-informatiefunctie tegen anti-informatiefunctie.

Tegenstellingen zul je altijd houden in elk werkveld. Er zijn altijd voorbeelden te benoemen hoe mensen anders denken over werkwijzen en instellingen. In het onderwijs zie je zulke verschillen het grootst.

Maar eigenlijk moet je het perspectief van nog hoger zien. Van boven de tegenstellingen en de meningen van individuele mensen en organisaties:

Er gebeurt tenminste iets!

We mogen als bibliotheekmedewerkers, -directeuren, -leveranciers (inclusief uitgevers) blij dat er iets gebeurt om de zaken aan te pakken.

Zoals ik al in mijn blogpost Censuur! aangaf zijn er mensen die het retailconcept geweldig vinden en mensen die het niets vinden. Iedereen is vrij in het bepalen van de strategie om de bibliotheek in stand te houden, dan wel weer nieuw leven in te blazen. In het artikel van Vrij Nederland komt dat duidelijk naar voren.

We kunnen elkaar wel de tent uitvechten en elkaar beschuldigen dat de andere een foute instelling heeft, of dat de andere een verkeerde beslissing genomen heeft. Maar daar schiet niemand mee op.

In die zin is het belangrijk om door te gaan met waarin je gelooft als bibliotheek (-medewerker/-directeur). Over 1825 dagen kunnen de huidige meningen weer totaal anders zijn. De meningen zullen altijd veranderen.

Het is daarom ook goed dat de wereld buiten de bibliotheek ziet dat we bezig zijn om zaken te veranderen. Zo is het echt mooi om te zien dat er wordt bericht over de nieuwe publieksgroepen die de bibliotheek nu aanboort. Of eigenlijk die nu de bibliotheek in getrokken worden.

Aan de ene kant laten we zien dat bibliotheken nog steeds hip en gewild zijn aan de voorkant, maar ook dat er achter de schermen gewerkt wordt aan veranderingen en nieuwe impulsen.

Desalniettemin is het belangrijk om kritisch te zijn en te blijven. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf.

De wereld verandert nu zo snel, dat je niet eens weet of je de juiste beslissing neemt. En vooral is het belangrijk om te bedenken dat je dat nu niet kunt weten.

Dus verspil die vechtmoeite niet aan elkaar, maar besteed het aan het beter maken van de functie van de bibliotheek als algemeen.